• Laman Utama
  • Info DVS Perak
  • BAHAGIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TERNAKAN

Pembangunan Industri Ternakan


Menyediakan pelan pembangunan program pembangunan setiap komuditi, melaksanakan program pembangunan dan memberikan perkhidmatan kepakaran teknikal pengeluaran komuditi.