KURSUS TERNAKAN LEMBU TENUSU TAHAP 2

KURSUS TERNAKAN LEMBU TENUSU TAHAP 2

 

SINOPSIS :

 

Kursus lembu tenusu dijalan secara komprehensif meliputi tajuk-tajuk utama iaitu pengurusan ternakan, kesihatan, pemakanan, pembiakan serta pemerahan dan pengendalain susu. Kursus yang dijalankan secara teori dan praktikal akan memberi penekanan kepada pemahaman peserta terhadap kaedah menguruskan lembu tenusu dipelbagai peringkat umur dan status fisiologi (bunting, pengeluaran susu, kering). Selain dari itu subjek kursus juga meliputi pendedaha kepada pemprosesan susu, produk susu dan proses sanitasi.

OBJEKTIF :

 

v Menigkatkan kefahaman berkaitan pengurusan ternakan secara sistematik dan kaedah mengingkatkan produktiviti penternakan;

 

v Meningkatkan kefahaman berkaitan Kesihatan dan Kawalan penyakit (GAHP);

 

v Meningkatkan kesedaran berkaitan penyediaan makanan dan pemakanan ternakan yang selamat dan bernutrisi mengikut keperluan fisiologi ternakan;

 

v Berkebolehan menjalankan proses sanitasi keatas peralatan tenusu, kandang dan lain-lain perlatan yang berhubungkait dengan lading tenusu;

 

v METODOLOGI

  • Syarahan
  • Perbincangan
  • Demonstrasi
  • Amali

 

v KELAYAKAN PESERTA

  • Bakal usahawan
  • Usahawan
  • Peserta yang telah menjalani kursus tahap 1

 

v BILANGAN PESERTA - 40 orang / setiap kursus

 

v BILANGAN HARI - 5 hari

 

v TARIKH - Seperti jadual dicadangkan

 

v TEMPAT KURSUS - Ladang Infoternak, Sg. Siput (U)