KURSUS TENAKAN LEMBU TENUSU TAHAP 3

KURSUS TENAKAN LEMBU TENUSU TAHAP 3
(PEMERAHAN DAN PENGURUSAN SUSU MENTAH)

 

SINOPSIS :
Pengurusan pemerahan dan pengendalian susu mentah di lapangan merupakan dua lagi disiplinn pengurusan tenusu yang penting. Prosedur pemerahan dan langkah-langkah yang menjamin pengeluaran susu bersih perlu menjadi amalan supaya susu yang dihasilan lebih berkualiti. Subjek ini meliputi pendedahan kepada pemprosesan susu dan produk susu disamping proses sanitasi.

OBJEKTIF :
- Mengenal prosedur pemerahan susu dan langkah-langkah pengendalian susu bersih;

- Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan berkaitan ujian-ujian kualiti susu dan pengendalian penyimpanan susu
  mentah;

- Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan berkaitan proses pemprosesan susu dan produk susu;

- METODOLOGI

  • Syarahan
  • Perbincangan
  • Demonstrasi
  • Amali

 - KELAYAKAN PESERTA

  • Penternak telah ada ternakan
  • Peserta yang telah menjalani kursus tahap 2

- BILANGAN PESERTA - 10 - 20 orang / setiap kursus

- BILANGAN HARI - 3 - 4 hari

- TARIKH - Seperti jadual dicadangkan

- TEMPAT KURSUS - Ladang Infoternak, Sg. Siput (U)