KURSUS TERNAKAN UNGGAS ( AYAM / PUYUH ) TAHAP 1

KURSUS TERNAKAN UNGGAS ( AYAM / PUYUH ) TAHAP 1

SINOPSIS :

Kursus penternakan ayam dan puyuh (Tahap 1) dijalankan sebagai pengenalan serta pendedahan kepada orang awam yang berminat untuk mengetahui secara menyeluruh berkenaan penternakan ini.Kursus ini meliputi tajuk-tajuk pengenalan iaitu status, cabaran dan isu industri, pengenalan baka, keperluan prasarana, pengenalan perumahan dan pengurusan, ekonomi ladang serta skim pinjaman yang ditawarkan bagi menceburi bidang ini.

OBJEKTIF :

v Memberi pengenalan dan pendedahan terhadap industri ayam dan puyuh;

v Memberi kefahaman berkaitan keperluan dan pengurusan ternakan;

v Memberi pendedahan terhadap asas ekonomi lading ternakan ayam dan puyuh;

v METODOLOGI

  • Syarahan
  • Perbincangan
  • Demonstrasi

v KELAYAKAN PESERTA

  • Bakal usahawan
  • Usahawan

v BILANGAN PESERTA - 50 - 100 orang / setiap kursus

v BILANGAN HARI - 1 hari

v TARIKH - Seperti jadual dicadangkan

TEMPAT KURSUS - Akan ditentukan oleh PVD Daerah (zon)