KURSUS TERNAKAN AYAM TAHAP 2

KURSUS TERNAKAN AYAM TAHAP 2

 

SINOPSIS :

 

Kursus penternakan ayam (Tahap 2) adalah kursus kepada penternakan yang berada di tahap awal operasi untuk mengetahui secara mendalam berkenaan penternakan ayam pedaging dan kampong.Kursus ini meliputi pembesaran dan pengeluaran, tadan-tanda penyakit, kawalan serta pencegahan, pemantauan prestasi serta kawalan pencemaran dan pengenalan Effective microorganisms (EM) serta aplikasi penggunaan di lading unggas.

 

OBJEKTIF :

 

v Meningkatkan kefahaman berkaitan pengurusan ternakan secara sistematik dan kaedah meningkatkan produktiviti ternakan;

 

v Meningkatkan kefahaman berkaitan Amalan Perladangan Yang Baik (Good Animal Husbandry Practice- GAHP);

 

v Meningkatkan kemahiran dan kefahaman berkaitan kesihatan dan kawalan penyakit;

 

v METODOLOGI

  • Syarahan
  • Perbincangan
  • Demonstrasi
  • Amali

 

v KELAYAKAN PESERTA

  • Bakal usahawan
  • Usahawan
  • Peserta yang telah menjalani kursus tahap 1

 

v BILANGAN PESERTA - 30 - 40 orang / setiap kursus

 

v BILANGAN HARI - 3 hari

 

v TARIKH - Seperti jadual dicadangkan.

 

v TEMPAT KURSUS - Ladang Infoternak, Sg. Siput (U)