KURSUS TERNAKAN PUYUH TAHAP 2

KURSUS TERNAKAN PUYUH TAHAP 2

SINOPSIS :

Kursus penternakan puyuh (Tahap II) adalah kursus kepada pentrnak yang berada di tahap paling awal operasi untuk mengetahui secara mendalam berkenaan penternakan puyuh pedaging, penelur dan baka. Kursus ini meliputi tajuk-tajuk seperti pengurusan asas perindukan, pengurusan asas peringkat pembesaran dan pengeluaran, tanda-tanda penyakit, kawalan seta pencegahan, pemantauan prestasi serta pengeluaran lading, pengurusan sisa buangan serta kawalan pencemaran dan pengenalan Effective Microorganisms (EM) serta aplikasi penggunaan di lading unggas.

OBJEKTIF :

v Meningkatkan kefahaman berkaitan pengurusan ternakan secara sistematik dan kaedah meningkatkan produktiviti ternakan;

v Menigkatkan kefahaman berkaitan Amalan Perladangan Yang Baik (Good Animal Husbandry Practice- GAHP) kea rah akrediti Skim Amalan Ladang Ternakan (SALT);

v Berkebolehan menganalisis prestasi serta pengeluaran dan kemajuan ladang; dan

v Memberi pengenalan dan pendedahan terhadap pengurusan kawalan pencemaran ladang.

v METODOLOGI

  • Syarahan
  • Perbincangan
  • Demonstrasi
  • Amali

v KELAYAKAN PESERTA

  • Bakal usahawan
  • Usahawan
  • Peserta yang telah menjalani kursus tahap 1

v BILANGAN PESERTA - 30 - 40 orang / setiap kursus

v BILANGAN HARI - 3 hari

v TARIKH - Seperti jadual dicadangkan

TEMPAT KURSUS - Ladang Infoternak, Sg. Siput (U)