Permohonan Program Pembangunan Ruminan (PROPER)

Adalah dimaklumkan bahawa Bahagian Pembangunan Ruminan Komoditi Ternakan akan melaksanakan Proram pembangunan Ruminan (PROPER) pada tahun ini. PROPER dilaksanakan bagi tujuan untuk meningkatkan populasi induk pembiak ternakan ruminan (lembu/kambing/bebiri) bagi menigkatkan populasi ternakan, pengeluaran daging dan seterusnya pendapatan penternak.

Permohonan atas talian ini akan dibuka bermula 16 Januari 2019 sehingga 16 Februari 2019.

Klik di sini :

SYARAT PERMOHONAN

PERMOHONAN SECARA ATAS TALIAN