Data Terbuka

Tajuk : Negeri Perak - Data Asas
Keterangan : Maklumat berkenaan data asas Negeri Perak
Pautan Dataset
: https://www.data.gov.my
Garis Panduan : Klik di sini