KURSUS TERNAKAN KAMBING TAHAP 2

KURSUS TERNAKAN KAMBING TAHAP 2

 

SINOPSIS :

 

Kursus kambing tahap 2 dijalankan secara komprehensif meliputi tajuk-tajuk utama iaitu pengurusan ternakan, kandang dan rekod.Aspek kesihatan, infrastruktur, pemakanan, pembiakan dan ekonomi ladang juga disampaikan. Kursus ini dijalankan secara teori dan praktikal akan memberi penekanan kepada pemahaman dan kemahiran peserta terhadap kaedah menguruskan ladang ternakan.

 

OBJEKTIF :

 

v Meningkatkan kefahaman berkaitan pengurusan ternakan secara sistematik dan kaedah meningkatkan produktiviti ternakan;

 

v Meningkatkan kefahaman berkaitan Amalan Perladangan Yang Baik (Good Animal Husbandry Practice - GAHP );

 

v Meningkatkan kemahiran dan kefahaman berkaitan kesihatan dan kawalan penyakit;

 

v METODOLOGI

  • Syarahan
  • Perbincangan
  • Demonstrasi
  • Amali

 

v KELAYAKAN PESERTA

  • Bakal usahawan
  • Usahawan
  • Peserta yang telah menjalani kursus tahap 1

v BILANGAN PESERTA – 40 orang/setiap kursus

 

v BILANGAN HARI – 5 hari

 

v TARIKH – Seperti jadual dicadangkan.

 

v TEMPAT KURSUS – Ladang Infoternak, Sg. Siput (U)