SEKSYEN (UNIT) PEMERIKSAAN VETERINAR ZON UTARA

SEKSYEN (UNIT) PEMERIKSAAN VETERINAR ZON UTARA

JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR PERAK

JALAN SULTAN AZLAN SHAH (U)

31400 IPOH, PERAK

05-5459111

OBJEKTIF

 • Mengadakan perkhidmatan pemeriksaan veterinar bagi haiwan dan produk haiwan untuk mematuhi syarat-syarat piawaian sanitasi dan keselamatan makanan.

FUNGSI

 1. 1. Pemeriksaan veterinar (iaitu surveillan audit) di loji pemerosesan, ladang ternakan, rumah sembelih dan Pusat Pembangunan Industri Tenusu (PPIT) bagi haiwan dan produk haiwan.
 2. 2. Pemeriksaan veterinar (iaitu surveillan audit) di loji pemerosesan dan ladang ternakan untuk eksport haiwan dan produk haiwan ke luar Negara.

Atur temujanji dengan wakil loji pemerosesan/ ladang ternakan/ rumah sembelih/ PPIT

 

 

Laksanakan pemeriksaan audit survelan di loji pemerosesan/ ladang ternakan/ rumah sembelih/ PPIT dan dokumentasi

 

 

Keluarkan ketidakakuran di dalam borang ketidakakuran ( jika ada)

 

Pengambilan sampel dijalankan ( jika perlu )

 

 

Sediakan satu laporan pemeriksaan surveillan dan serahkan satu salinan kepada pihak loji/ ladang dan Pemeriksa Veterinar.

 

 

Sekiranya terdapat ketidakakuran, pihak loji pemerosesan/ ladang ternakan/ rumah sembelih/ PPIT hendaklah memberi laporan maklumbalas bertulis kepada Pemeriksa Veterinar dalam masa yang telah dipersetujui

 

 

Verifikasi tindakan pembetulan (jika perlu) terhadap ketidakakuran yang telah dijalankan semada audit survelan seterusnya (jika ada)

 

 

 

 1. 3. Menjalankan pemeriksaan atau bancian ke atas premis/ pusat pemerosesan ayam berskala kecil (PPASK).

 

Mohon kerjasama dari pegawai Perkhidmatan Veterinar Daerah (PVD) untuk maklumat PPASK

 

Mohon kerjasama dari pegawai Perkhidmatan Veterinar Daerah (PVD) atau pegawai penguatkuasa untuk mengiringi pemeriksaan

 

Laksanakan pemeriksaan veterinar di PPASK

 

 

Buat laporan bertulis mengenai tindakan pembetulan dan beri khidmat nasihat kepada pengusaha

 

Pengambilan sampel dijalankan ( jika perlu )

 

 

Sediakan satu laporan pemeriksaan surveillan

 

 1. 4. Menjalankan program kawalselia mikrobial dan residu bahan kimia dalam makanan hasilan haiwan dan pemeriksaan daging (antemortem dan postmortem).

 

KRITERIA PENGAUDITAN

 1. 1. Ladang
 • Biosekuriti:

-mempunyai pagar keliling yang lengkap dan tidak dapat diceroboh oleh manusia dan lain-lain ternakan,

- kemudahan vehicle spray/ wheel dip dan pencelup kaki ‘footbath’ berfungsi

- terdapat satu laluan keluar masuk ladang

 • Sanitasi

- Terdapat Arahan Prosedur Tetap (SOP) dan senarai semak bagi setiap program sanitasi

 • Good Animal Husbandary Practice (GAHP)

- Sumber ternakan dan program kesihatan ternakan (vaksin dan rawatan), sumber dan cara penyimpanan makanan, sumber dan kaedah rawatan air minuman, kaedah pelupusan kawalan sisa ladang, program dan senarai semak kawalan makhluk perosak, kawalan pencemaran (dari segi najis dan air cucian reban)

 • Kawalan penyakit

- Status penyakit, program kesihatan ternakan (vaksin dan rawatan), wabak penyakit yang berlaku dalam masa 3 tahun

 • Kawalan ubat-ubatan dan bahan kimia

- Penggunaan dan penyimpanan ubat dan bahan kimia yang diluluskan oleh kerajaan

 

 1. 2. Loji / PPIT
 • Good Manufacturing Practice (GMP)

-Premis

- Pengangkutan dan penyimpanan

- Peralatan

- Pekerja

-Sanitasi dan kawalan makhluk perosak

- Dayajejak

 • HACCP
 • Raw Product Specifications
 • Record Keeping & Documentation
 • Pemeriksaan susulan ke atas ketidakakuran

 

 1. 3. Rumah sembelih
 • Biosekuriti:

-mempunyai pagar keliling yang lengkap dan tidak dapat diceroboh oleh manusia dan lain-lain ternakan,

- kemudahan vehicle spray/ wheel dip dan pencelup kaki ‘footbath’ berfungsi

 • Sanitasi

- Terdapat Arahan Prosedur Tetap (SOP) dan senarai semak bagi setiap program sanitasi

- Mempunyai kemudahan kebersihan pekerja

 • Good Animal Husbandary Practice (GAHP)

- sumber dan kaedah rawatan air minuman, kaedah pelupusan kawalan sisa ladang, program dan senarai semak kawalan makhluk perosak, kawalan pencemaran (dari segi najis dan air cucian)

 • Kawalan bahan kimia: Penggunaan dan penyimpanan ubat dan bahan kimia yang diluluskan oleh kerajaan
 • Lokasi bangunan
 • Stor penyimpanan produk: suhu terkawal
 • Record keeping
 • Pemeriksaan susulan ke atas ketidakakuran

 

 1. 4. PPASK
 • Kesuaian lokasi dan lesen perniagaan
 • Keadaan sekeliling dan penyelenggaraan
 • Perparitan dan system air kumbahan
 • Penyelengaraan bahan buangan
 • Ruang proses dan system pengudaraan dan cahaya
 • Kawalan perlindungan dari makhluk perosak
 • Cara penyembelihan mengikut hukum syarak/halal
 • Tauliah sijil halal dari Jabatan Agama
 • Keadaan ayam sebelum disembelih
 • Keadaan ayam sebelum dicelur
 • Kekerapan menukar air celuran
 • Keadaan ayam selepas dicelur
 • Proses ‘evisceration’
 • Tatacara proses pengasingan organ dalaman ayam
 • Kebersihan ayam, pekerja dan keseluruhan premis
 • Pencemaran selepas diproses
 • Penyimpanan/pengedaran produk

 

 

 

 

 

SENARAI NAMA LOJI/LADANG TERNAKAN/RUMAH SEMBELIH DAN PPIT

 

 1. 1. LADANG AYAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 2. LADANG ITIK

 

 

 

 

 1. 3. LADANG BABI

 

 

 

 1. 4. LADANG KAMBING

 

 

 1. 5. PPIT

 

 

 1. 6. RUMAH SEMBELIH

 

 

 1. 7. LOJI

 

 

 

 

 

PEGAWAI SEKSYEN PEMERIKSAAN VETERINAR (SPV)

 • Dr. Nor Hasliza Bt. Jafri
 • Pn. Husna Binti Mohd Naoomi
 • Cik. Maisarah Binti Ramlee
 • Pn. Vijayalekshmy a/p Arumugam
 • Pn. Fasdzlin Binti Zohri

Telefon: 05-5459111/ 5458666 (ext no.:235)