Statistik Perkhidmatan Online 2018

 Sistem Jan Feb Mac April  May Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
 ESKV 125   300  333  844  801 456   785  800 456  745     
 E-Banci  221  245  455  456  102 75   152  532  456  45    
 Kawalan  Penyakit  156  50  245 748   125  456  165 4235  47  86    

Permohonan PINTAF 

 2045  100 123  100 66  456  101  114  89  96    
 Sistem PINTAF (kaitangan)  400  421  153  236  123  154  55  89  745 388