Unit Kesihatan Ternakan Gerompok

Unit ini menjalankan suvelan dan persempelan pada ternakan untuk penyakit-penyakit zeonotik dan penyakit yang berkepentingan ekonomi. Program kesihatan gerompok seperti penvaksinan bagi penyakit Fout & Mouth (EMP) dan Haemorshagic seperti camenia (Hawar Berdarah) dan pemberian rawatan cacing dijalankan. Selain dari itu program rawatan dan khidmat nasihat juga diberikan kepada penternak. 

Penyakit lazim pada ternakan :

 • Brucella Abortus
 • Brucella Melitensis
 • Tuberculosis (TB)
 • Foot & Mouth Disease (FMD)
 • Septicemia Hemorshagic
 • Caseous lymphadentis (CLA)
 • Jangkitan Cacing

Proragm Kesihatan Ternakan :

 • Lembu 
 • Kerbau
 • Kambing
 • Bebiri