Kenyataan Media Kejadian Penyakit Rabies di Daerah Taiping (16 Julai 2017)