Kriteria Ladang Eksport

A. Kriteria Wajib

1. Amalan Perladangan Dan Sumber Ternakan Ayam

 

 • Hanya satu jurusan ternakan ayam boleh dipelihara di ladang

 • Ternakan lain tidak dibenarkan dipelihara di dalam ladang

 • Sumber anak ayam mestilah dari ladang yang diiktirafkan bebas dari penyakit Pullorum oleh JabatanPerkhidmatan Haiwan.

 

2. Pembuangan Bangkai Ayam dan Tinja

 

 • Mesti mengamalkan pembuangan/pemusnahan bangkai ayam yang bersistematik

 • Mesti mengamalkan pembuangan/pemusnahan tinja dan sampah tebal yang bersistematik

 

3.. Kemudahan/Kelengkapan Pengendalian Telur

 

 • Bilik Pengredan Telur
  (i) Bilik pengredan telur haruslah dingin, pengudaraannya baik, bersih dan sucikuman
  (ii) Kelengkapan pengredan telur haruslah bersih
  (iii) Keadaan bekerja di bilik pengredan telur haruslah selesa di dalam pakaian biasa

 • Bilik Penyimpanan Telur
  (i) Bilik penyimpanan telur harus berasingan daripada bilik pengredan telur
  (ii) Bilik penyimpanan telur haruslah dingin, bersih dan sucikuman

 

4. Pembasmian Kuman Ke Atas Kenderaan

 

Pintu masuk/keluar ke ladang haruslah dilengkapkan dengan pencelup roda bertutup dan alat penyembur

 

5. Pemagaran Sempadan

 

Kawasan ladang dan unit pengeluaran ayam harus dipagari sepenuhnya dengan 'chain-link' atau bahan seumpamanya yang sesuai.

 

6. Pencelup Kaki

 

Setiap bangksal ayam harus disediakan dengan pencelup kaki basmi kuman yang kekal

 

B. Kriteria Tambahan

 

1. Biosecurity Pegawai-Pegawai/Pelawat/Kakitangan

 

 • Semua pegawai, pelawat dan kakitangan harus disediakan dengan but(kasut getah) dan pakaian yang sesuai.

 • Pintu masuk ke ladang harus disediakan dengan bilik persalinan lengkap dengan paip hujan dan /atau alat penyembur

 

2. Pengasingan Bangsal Ayam

 

Jarak diantara bangsal-bangsal ayam disyorkan sekurang-kurangnya 30 kaki

 

3. Pengurusan Sampah Sarap

 

Pihak ladang harus mengamalkan program pengurusan sampah sarap yang baik untuk menetukan tiada masalah bau dan lalat

 

4. Kebersihan Am

 

 • Kawasan ladang, kilang makanan, stor untuk ubat dan makanan harus bersih dan teratur

 • Pihak ladang harus menyediakan kelengkapan bilik mandi dan tandas secukupnya dan di lokasi yang sesuai untuk pegawai, kakitangan dan pelawat

 

5. Rekod

 

 • Pihak ladang harus menyimpan pelan susunatur menunjukkan kedudukan bangsal-bangsal ayam dan struktur ladang

 • Pihak ladang harus mengekalkan rekod program dan amalan suntikan yang kemaskini, rekod pengubatan (makanan, 'parenteral', 'oral') di sepanjang masa.

 


 

 

 


AYAM PEDAGING

 
 

 

A. Kriteria Wajib

 

1. Amalan Perladangan Dan Sumber Ternakan Ayam

 

 • Hanya satu jurusan ternakan ayam boleh dipelihara di ladang

 • Ternakan lain tidak dibenarkan dipelihara di dalam ladang

 • Sumber anak ayam mestilah dari ladang yang diiktirafkan bebas dari penyakit Pullorum oleh Jabatan Perkhidmatan Haiwan

 

2. Pembuangan Bangkai Ayam dan Tinja

 

 • Mesti mengamalkan pembuangan/pemusnahan bangkai ayam yang bersistematik

 • Mesti mengamalkan pembuangan/pemusnahan tinja dan sampah tebal yang bersistematik

 

3. Amalan Semua - Masuk - Semua - Keluar

 

Pihak ladang haruslah mengamalkan sistem semua masuk-masuk-semua keluar. Perbezaan diantara umur-umur ayam di ladang tidak melebihi 2 minggu

 

4. Pembasmian Kuman ke Atas Kenderaan

 

Pintu masuk/keluar ke ladang haruslah dilengkapkan dengan kemudahan-kemudahan seperti di bawah

Saiz Ladang Kemudahan
Bawah 50,000 ekor Penyembur dan pencelup roda
Lebih 50,000 ekor Penyembur dan pencelup roda bertutup

 

5. Pemagaran Sempadan

 

Kawasan ladang dan unit pengeluaran ayam haruslah dipagari sepenuhnya dengan bahan yang sesuai

 

6. Pencelup Kaki

 

Setiap bangsal ayam harus disediakan dengan pencelup kaki basmi kuman yang kekal

 

B. Kriteria Tambahan

 

1. Biosecurity Pegawai-Pegawai/Pelawat/Kakitangan

 

Semua pegawai, pelawat dan kakitangan harus disediakan dengan but(kasut getah) dan pakaian yang sesuai.

 

2. Pengurusan Sampah Sarap

 

Pihak ladang harus mengamalkan program pengurusan sampah sarap yang baik untuk menetukan tiada masalah bau dan lalat

 

3. Kebersihan Am

 

 • Kawasan ladang, kilang makanan, stor untuk ubat dan makanan harus bersih dan teratur

 • Pihak ladang harus menyediakan kelengkapan bilik mandi dan tandas secukupnya dan di lokasi yang sesuai untuk pegawai, kakitangan dan pelawat

 • Pihak ladang harus mempunyai kemudahan untuk pembasuhan sangkar ayam yang telah digunakan

 

4. Rekod

 

 • Pihak ladang harus menyimpan pelan susunatur menunjukkan kedudukan bangsal-bangsal ayam dan struktur ladang

 • Pihak ladang harus mengekalkan rekod program dan amalan suntikan yang kemaskini, rekod pengubatan (makanan, 'parenteral', 'oral') di sepanjang masa.

 


 

 

 


ITIK PEDAGING

 
 

 

Kriteria untuk komoditi adalah seperti kriteria untuk ternakan ayam pedaging oleh itu sila rujuk kriteria ayam pedaging

 


 

 

 


BABI

 
 

Sila rujuk versi Inggeris : "Standard for farm e