Maklumat Daerah Kampar

BIL.

JPV DAERAH

NO. TELEFON

NAMA PEGAWAI

1.

 

Pejabat Perkhidmatan Veterinar

Daerah Kinta,

Jalan Iskandar,

31900 Kampar.

 

05-4665410

FAX-05-4658660

 

Liew Chun Sen