Articles

KURSUS TERNAKAN LEMBU TENUSU TAHAP 3

KURSUS TERNAKAN LEMBU TENUSU TAHAP 3

( SAINS PEMBIAKAN – PEMANIAN BERADAS /”AI”)

 

SINOPSIS     :

 

Pengurusan pembiakan merupakan salah satu disiplin penting di dalam pengurusan ternakan. Kecekapan pengurusan pembiakan akan menentukan kejayaan projek. Tajuk pembiakan ini akan mendedahkan pelatih kepada kaedah-kaedah pembiakan secara permanian beradas dan juga tabie. Tajuk ini juga menitik beratkan kepada beberapa perkara penting di dalam pembiakan termasuk ujian daya biak pejantan, pengurusan kesuburan dan parameter-parameter penting di dalam pembiakan ternakan.

 

OBJEKTIF    :

 

v  Boleh melakukan permanian beradas;

 

v  Boleh membuat pemeriksaan kebuntingan;

 

v  Memahami dan mampu membantu di dalam kerja-kerja pengurusan fertility;

 

v  Mampu menilai masalah-masalah dan parameter pembiakan;

 

v  METODOLOGI

  • Syarahan
  • Perbincangan
  • Demonstrasi
  • Amali

 

v  KELAYAKAN PESERTA

  • Penternak telah ada ternakan
  • Peserta yang telah menjalani kurus tahap 2

 

v  BILANGAN PESERTA        – 10-20 orang/setiap kursus

 

v  BILANGAN HARI                 – 3-4 hari

 

v  TARIKH                                 – Seperti jadual dicadangkan.

 

v  TEMPAT KURSUS              – Ladang Infoternak, Sg. Siput (U)