Rancangan Perniagaan

Apa itu Rancangan Perniagaan

Rancangan perniagaan adalah merupakan dokumen bertulis yang memberikan keterangan berkenaan perniagaan atau projek yang hendak dijalankan secara menyeluruh dan terperinci.

Apakah Kepentingan Penyediaan Rancangan Perniagaan?

 1. Memberi peluang kepada usahawan/penternak melihat dan menilai idea atau projek perniagaan dengan teliti, dan terperinci.
 2. Memberi gambaran sama ada projek yang dirancang dan dicadangkan berdaya maju atau tidak.
 3. Membantu usahawan/penternak menganggarkan keperluan sumber-sumber dan mengagihkan sumber-sumber perniagaan yang ada dengan sistematik dan lebih jelas.
 4. Meyakinkan pihak-pihak lain (contoh bank) bahawa projek yang hendak dijalankan berdaya maju dan sesuai untuk pelaburan atau pembiayaan.
 5. Memberi maklumat kepada bakal usahawan/penternak tentang masalah yang mungkin akan timbul semasa melaksanakan projek perniagaan terbabit.

Format Persembahan Dokumen Rancangan Perniagaan

1. Muka surat hadapan Rancangan Perniagaan

 • Nama perniagaan/projek
 • Tujuan rancangan perniagaan
 • Nama syarikat, alamat dan lain-lain
 • Nama orang yang menyediakan dan Tarikh siap Rancangan Perniagaan
 1. Muka surat kandungan perlu menyenaraikan bahagian-bahagian utama dalam rancangan Perniagaan dan senarai lampiran serta bilangan muka surat yang berkaitan

  3. Surat dan Sijil berkaitan (yang boleh menyokong projek)

  Isi kandungan Sesebuah Rancangan Perniagaan
 2. Pengenalan & Ringkasan Eksekutif
 3. Tujuan Rancangan Perniagaan/kertas kerja
 4. Latarbelakang perniagaan
 5. Latarbelakang ahli kongsi
 6. Kedudukan Projek
 7. Objektif Projek
 8. Rancangan Pentadbiran
 9. Rancangan Operasi
 10. Rancangan Pemasaran
 11. Rancangan Kewangan
 12. Penutup

Lampiran (Dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan)