Daftar Dokumen Arahan Prosedur Tetap Veterinar Malaysia (APTVM)

BIL SENARAI DOKUMEN APTVM NO RUJUKAN
1 Pengurusan Indeks Penyakit Haiwan Edisi 1: APTVM (16a/16b (1):2009)
2 Kepungan Babi APTVM (19a(1):2009)
3 Kepungan Unggas APTVM (19b(2):2009)
4 Pengurusan Kebenaran Pindah Haiwan dan Produk Haiwan antara Negeri di Malaysia APTVM (20a(1):2009)
5 Kempen Kesedaran Awam APTVM 21(a):1/2010
6 Khidmat Nasihat Pelanggan dan Pengembangan Veterinar APTVM 21(b):1/2010
7 Perubatan Veterinar APTVM 22(C):1/2010
8 Penyediaan Sijil Kesihatan Veterinar APTVM (20b:2009)
9 Pendaftaran Veterinawan Bertauliah APTVM (18a(1):2009)
10 International Equine Competition APTVM 17(h):1/2010
11 Pendaftaran Stesen Kuarantin Haiwan Sementara APTVM (17b1:2009)
12 Pemeriksaan Veterinar di Ladang Ternakan APTVM 23(b): 1/2010
13 Survelan Untuk Penyakit Haiwan APTVM 22(g): 1/2011
14 Penyiasatan Penyakit dan Kajian Epidemiologi APTVM 22(f): 1/2011
15 Kuarantin Haiwan Berpenyakit APTVM 22(a): 1/2010
16 Pengurusan Kebenaran Pindah Haiwan dan Produk Haiwan dalam Negeri di Malaysia APTVM 22(d): 1/2011
17 Pengenalan & Dayajejak Haiwan, Hasil dan Produk, serta Premisnya APTVM 20(b): 1/2010
18 Pemeriksaan Produk Haiwan APTVM 23(c): 1/2011
19 Kesihatan Awam Veterinar APTVM 16(c): 1/2011
20 Preskripsi Drug Veterinar APTVM 15(b): 1/2011
21 Vaksinasi APTVM 22(b): 1/2010
22 Disinfeksi APTVM 22(d): 1/2011
23 Penghapusan APTVM 22(e): 1/2010
24 Pengurusan Krisis Penyakit Haiwan APTVM 24(a): 1/2011
25 Proses Kuarantin Haiwan APTVM 17(a): 1/2011
26 Analisis Risiko Import APTVM 17(d): 1/2011
27 Import dan Eksport Haiwan, Hasil dan Produk Haiwan, Bahan Biologik, serta Makanan Haiwan APTVM 17(c): 1/2011
28 Pemantauan Bahan Biologik & Drug Veterinar APTVM 23(d): 1/2011
29 Pendaftaran Vaksin APTVM 15(a): 1/2011
30 Pemeriksaan Veterinar di Loji Pemprosesan APTVM 23(a): 1/2010
31 Kebenaran Sembelih APTVM 21(a):1/2010
32 Pendaftaran Pembaka APTVM 20(c): 1/2011
33 Pengurusan Fail Kes APTVM 24(b): 1/2011
34 Pengezonan APTVM 19(c): 1/2011
35 Senarai Vaksin Veterinar Yang Diluluskan  
36 Kawalan Kecacingan dalam Ruminan APTVM 22(j):1/2014
37 Pengauditan Loji Pemerosesan Luar Negara APTVM 23(h):1/2014

Penerangan Kursus Ternakan

  

 

Klik disini untuk muat turun Borang & Jadual Lengkap Kursus.

Protokol Veterinar Malaysia (PVM)

BIL SENARAI DOKUMEN PVM NO RUJUKAN
1 Penyakit Brucella PVM (141:2008)
2 Penyakit Melitensis PVM 1(5): 1/2010
3 Penyakit Johne's PVM (1 - 1516a:2009)
4 Penyakit Demam Babi (Classical Swine Fever) PVM 5(2): 1/2010
5 Penyakit Tuberkulosis (TB) PVM 2(5): 1/2011
6 Penyakit Demam Q (Q Fever) PVM 1(16):1/2011
7 Penyakit Rabies PVM 1(17): 1/2011
8 Penyakit Selesema Burung (Avian Influenza) PVM 6(9:1/2011)
9 Penyakit Kuku & Mulut (Foot and Mouth Disease [FMD]) PVM 1(9): 1/2011
10 Penyakit Strangles PVM4(14):1/2011
11 Mannheimiosis PVM3(12):1/2011
12 Penyakit Berjangkit Bursa (IBD) PVM6(10):1/2011
13 Japanese Encephalitis (JE) PVM4(6):1/2011
14 Sindrom Reproduksi dan Pernafasan Porsin (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) PVM5(5):1/2011
15 Penyakit Hawar Berdarah (Haemorrhagic Septicaemia) PVM2(9):1/2011
16 Penyakit Bisul Nodus Limfa (CLA) PVM3(13):1/2011
17 Leptospirosis PVM1(12):1/2011
18 Salmonellosis Unggas PVM6(15):1/2011
19 Penyakit Nipah PVM5(3):1/2011
20 Penyakit Brusela suis Dalam Babi PVM1(6):1/2011
21 Penyakit Sampar Ayam (Newcastle Disease) PVM6(12):1/2011
22 Penyakit Contagious Caprine Pleuropneumonia (CCPP) PVM3(3):1/2011
23 Jangkitan Parasit Dalam Ruminan PVM2(1):1/2014
24 Penyakit Bluetongue PVM1(3):1/2014
25 Penyakit Pleuropneumonia Berjangkit Bovin PVM2(7):1/2015
26 Avian Infectious Bronchitis PVM6(2):1/2015

 

Borang & Kursus

Menyediakan fail bagi muat turun borang-borang dan jadual kursus untuk kakitangan DVS Perak.