Pencapaian Piagam Pelanggan

 

  1. Pencapaian Piagam Pelanggan DVS Negeri Perak Bagi Tahun 2019 (Sehingga 31 Januari 2019)
  2. Pencapaian Piagam Pelanggan DVS Negeri Perak Bagi Tahun 2019 (Sehingga 28 Februari 2019)
  3. Pencapaian Piagam Pelanggan DVS Negeri Perak Bagi Tahun 2019 (Sehingga 31 Mac 2019)
  4. Pencapaian Piagam Pelanggan DVS Negeri Perak Bagi Tahun 2019 (Sehingga 30 April 2019)
  5. Pencapaian Piagam Pelanggan DVS Negeri Perak Bagi Tahun 2019 (Sehingga 31 Mei 2019)
  6. Pencapaian Piagam Pelanggan DVS Negeri Perak Bagi Tahun 2019 (Sehingga 30 September 2019)