Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman
Bahagian Pembangunan Industri Ternakan

Rumah Sembelih

Read more: Rumah Sembelih

 • Hits: 18738

Kesihatan Veterinar

Read more: Kesihatan Veterinar

 • Hits: 39405

Penyelidikan

Bahagian Pembangunan Industri Ternakan

OBJEKTIF BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI

 1. Menghasilkan penemuan penyelidikan

 2. Meningkatkan keupayaan diagnosis penyakit

 3. Mewujudkan budaya inovasi

 4. Membangunkan kepakaran teknikal

 5. Pemindahan teknologi & pengkomesilan

 

FUNGSI BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI

1. Seksyen Genetik dan Agrobiodiversiti

 1. Mengenalpasti bidang tumpuan serta merancang projek-projek penyelidikan dibawah Program Penyelidikan, Pembiakbakaan & Agro-Biodiversiti, Pemakanan Haiwan & Agronomi, Sistem Penternakan serta Kualiti & Keselamatan Makanan.

 2. Menentukan keperluan penyelidikan, mendapatkan dana dari sumber-sumber yang bersesuaian, melaksanakan dan mempastikan projek-projek penyelidikan menepati ketetapan yang ditentukan oleh pihak pembiaya.

 3. Menyelaras, memantau dan menilai pencapaian output, outcome dan impak projek-projek penyelidikan serta menyediakan laporan kemajuan projek secara berkala mengikut keperluan.

 4. Mengumpul maklumat serta menyelaraskan penyediaan kertas saintifik dan pembentangan bagi tujuan penyebaran maklumat, penerbitan, pemindahan teknologi, serta promosi hasil penyelidikan.

 5. Memantau prestasi penyelidik, mengatur penglibatan mereka dalam majlis-majlis ilmu seperti konvensyen, seminar & bengkel serta menguruskan keperluan latihan dan bimbingan bagi meningkatkan keupayaan, kompetensi dan pembangunan kerjaya para penyelidik.

 6. Menyediakan khidmat rundingan dan kepakaran dalam bidang-bidang berkaitan kepada pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan.

 7. Bekerjasama dengan pelbagai pihak dari luar dan dalam negara untuk tujuan penyelidikan, pemindahan teknologi, bina upaya (capacity building) serta tujuan-tujuan lain yang bermanfaat kepada negara.


PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI:
Pn. Shariffah Binti Nazari
Pegawai Penyelidik

Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel : 03-88702226
 

2. Seksyen Pemakanan Haiwan dan Agronomi

 1. Melaksanakan aktiviti penyelidikan dari segi penyakit haiwan, pengeluaran makanan terakan dan agronomi serta menyebarkan maklumat penyelidikan.

 2. Menjalankan perkhidmatan analisa biokimia ke atas sampel-sampel makanan ternakan dengan cekap dan tepat.

 3. Membangunkan kepakaran dan modal insan berkualiti dan berkesan kepada anggota jabatan, agensi luar dan penternak.

 4. Mengadakan khidmat konsultasi teknikal dalam pelbagai aspek teknologi dan pelaksanaan.


PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI:
Pn. Sabariah Binti Basir
Pegawai Penyelidik

Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel : 07-7594704
 

3. Seksyen Inovasi

 1. Merancang dan menyediakan program inovasi Jabatan serta menguruskan dan menyelaras perlaksanaannya.

 2. Mengadakan aktiviti-aktiviti untuk menggalakkan kreativiti dan inovasi dikalangan warga Jabatan dan industri.

 3. Membantu mewujudkan, membimbing dan memantapkan kumpulan-kumpulan inovatif dan kreatif (KIK) supaya mencapai tahap cemerlang.

 4. Mengumpul dan menyelaraskan penyeragaman, penyebaran, penerbitan, serta promosi kreatif dan inovasi yang dihasilkan kepada warga Jabatan, industri, orang awam dan pihak-pihak yang berkepentingan.

 5. Mengadakan dan menguruskan pengiktirafan keatas penyumbang idea kreatif dan inovasi yang dihasilkan.

 

PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI:

Pn. Shariffah Binti Nazari
Pegawai Penyelidik

Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel : 03-88702226

 

4. Seksyen Pengeluaran Ternakan

OBJEKTIF

 1. Untuk menghasilkan penemuan-penemuan penyelidikan dalam pengeluaran ternakan

 2. Untuk meningkatkan keupayaan pengeluaran ternakan dan produk hasil ternakan

 3. Untuk mempastikan bekalan makanan berasaskan ternakan selamat dan mencukupi

 4. Untuk mengurangkan kesan negatif alam sekitar akibat aktiviti pengeluaran ternakan


FUNGSI

 1. Mengenalpasti bidang keutamaan dalam program penyelidikan sistem pengeluaran penternakan, kualiti dan keselamatan makanan dan kawalan pencemaran

 2. Merancang projek-projek penyelidikan dibawah program penyelidikan sistem penternakan, kualiti dan keselamatan makanan dan kawalan pencemaran

 3. Menentukan keperluan penyelidikan, mendapatkan dana penyelidikan, melaksanakan projek penyelidikan dengan mempastikan penyelidikan menepati ketetapan penyumbang dana

 4. Mengumpul dan menganalisa maklumat, data penyelidikan atau data-data berkaitan untuk tujuan pelaporan, penulisan, penerbitan, pembentangan, pemindahan teknologi atau promosi hasil penyelidikan

 5. Menyelaras, memantau dan menilai pencapaian output, outcome dan impak projek penyelidikan yang dijalankan dengan menyediakan laporan kemajuan projek secara berkala

 6. Memantau prestasi dan menyelaras penglibatan penyelidik dalam majlis ilmu seperti bengkel, seminar, konferens atau konvensyen

 7. Menyediakan khidmat rundingan dan kepakaran dalam bidang pengeluaran ternakan, kualiti dan keselamatan makanan serta kawalan pencemaran

 8. Menyelaras kerjasama luar (dalam dan luar negara) dalam semua aktiviti penyelidikan, pemindahan teknologi, pembangunan modal insan dan perkongsian maklumat.

 

 

PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI:

Dr. Ramlan Bin Mohamed
Pegawai Penyelidik

Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel : 03-88702229


5. Institut Penyelidikan Veterinar (VRI)

 1. Mengenalpasti bidang tumpuan serta merancang projek-projek penyelidikan dibawah Program Penyelidikan; Penyakit Haiwan & Zoonotik, Teknologi Diagnostik serta Pembangunan Vaksin & Biologik.

 2. Menentukan keperluan penyelidikan, mendapatkan dana dari sumber-sumber yang bersesuaian, melaksanakan dan mempastikan projek-projek penyelidikan menepati ketetapan yang ditentukan oleh pihak pembiaya.

 3. Menyediakan khidmat diagnostik, rujukan, latihan, rundingan dan kepakaran dalam bidang pengurusan penyakit haiwan dan zoonotik.

 4. Mengadakan dan menguruskan sistem yang berkesan bagi mempastikan keselamatan harta benda kerajaan dan pekerja dari aspek fizikal, harta intelek, bahan dan hasil penyelidik sertabiosekuriti dan biosafety terjamin dan terkawal.

 5. Mengumpul maklumat serta menyelaraskan penyediaan kertas saintifik dan pembentangan untuk tujuan penyebaran maklumat, penerbitan, pemindahan teknologi, promosi serta pengkomersilan hasil penyelidikan.

 6. Memantau prestasi penyelidik, mengatur penglibatan mereka dalam majlis ilmu seperti konvensyen & seminar serta menguruskan keperluan latihan dan bimbingan bagi meningkatkan keupayaan, kompetensi dan pembangunan kerjaya para penyelidik.

 7. Bekerjasama dengan pelbagai pihak dari luar dan dalam negara untuk tujuan penyelidikan, pemindahan teknologi, bina upaya (capacity building) serta tujuan-tujuan lain yang bermanfaat kepada negara.


PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI:
Dr. Sohayati Binti Abdul Rahman
Pegawai Veterinar

Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel : 05-5457166
Web VRI : Klik sini

PAUTAN BERKAITAN

 1. DVS Article Library : Klik Sini

 2. Malaysian Journal of Veterinary Research (MJVR): Klik Sini

 3. Pelan Strategik Penyelidikan Veterinar 2018-2022 Klik Sini

Read more: Penyelidikan

 • Hits: 17599

Skim Persijilan DVS

Bahagian Pembangunan Industri Ternakan

1) Veterinary Health Mark (VHM)  2) Good Veterinary Hygiene Practice (GVHP)
Pengenalan  Pengenalan 
Logo
Logo
Faedah Faedah
Syarat Syarat
Prosedur Pensijilan 
Prosedur Pensijilan 
Pemantauan Dan Penguatkuasaan  Pemantauan Dan Penguatkuasaan 
Tempoh Sah Sijil  Tempoh Sah Sijil 
Kadar Caj Perkhidmatan  Kadar Caj Perkhidmatan
Senarai Premis
    A) Rumah Sembelih       B) Rumah Sembelih & Loji Pemprosesan     C) Loji Pemprosesan     D) Loji Keratan
Senarai Premis

    A) Rumah Sembelih

   B) Loji Pemprosesan 
    E) Buku Terbitan  

Read more: Skim Persijilan DVS

 • Hits: 18479

Pemasaran Komoditi

Read more: Pemasaran Komoditi

 • Hits: 17465

Komoditi Ternakan

Read more: Komoditi Ternakan

 • Hits: 18184

Pembasmian Penyakit

Bahagian Pembangunan Industri Ternakan

1) APTVM Pemindahan Ternakan:  2) Pemvaksinan 
3) Program Pembasmian Penyakit 
4) Peringkat Pengezonan 
5) Kepungan (Compartmentalization) 
6) Bahan Biologik & Drug Veterinar 
7) Amalan Baik Penggunaan Drug & Vaksin Pada Haiwan 
8) Perkhidmatan Veterinawan Bertauliah (VB)  9) Maklumat Terkini Avian Influenza A(H7N9)Klik Disini 

Read more: Pembasmian Penyakit

 • Hits: 17783

Import & Eksport

Read more: Import & Eksport

 • Hits: 19440
logo-footer
 • JALAN SULTAN AZLAN SHAH (U),
  31400 IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN

 • 05-5459111, 05-5459122, 05-5459133

 • 05-5472561, 05-5482712

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hakcipta Terpelihara © 2021 Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Perak. Kemaskini : 23/06/23 • Jumlah Pelawat : 21286928