Pembedahan

Kes-kes Pembedahan di Klinik Veterinar Ipoh

Jenis Pembedahan

Jenis Haiwan

Bayaran (RM)

Pemandulan ternakan betina Anjing
Kucing

60.00
50.00

Kasi ternakan jantan Anjing
Kucing
30.00
20.00
Pembedahan kucing / anjing yang tidak boleh beranak Anjing (kecil)
Anjing (sedang)
Anjing(besar)
Kucing
80.00
120.00
150.00
80.00
Pembuangan darah beku didalam badan Anjing (kecil)
Anjing (sedang)
Anjing(besar)
Kucing
30.00
40.00
50.00
30.00
Pembuangan nanah didalam badan Anjing (kecil)
Anjing (sedang)
Anjing(besar)
Kucing
30.00
40.00
50.00
30.00
Pembuangan jejari di kaki

Anjing (kecil)
Anjing (sedang)
Anjing(besar)

10.00
20.00
30.00